INICI➤ BLOG Definició de motivació segons diferents corrents de coaching i psicoteràpia

Definició de motivació segons diferents corrents de coaching i psicoteràpia

Definició de motivació, consulta a Sabadell, Terrassa i online. Coaching i psicoteràpia per millorar la teva qualitat de vida i benestar emocional.

Què vol dir estar motivat?

Quants tipus d'interessos hi ha?

La definició de motivació depèn de la disciplina que l'estudiï i del context en què s'apliqui. Per exemple, la psicologia emfatitza l'orientació cap a un objectiu o meta personals. La sociologia posa el focus en els valors i els interessos de les persones per a millores socials. A la docència, els factors que estimulen els estudiants a aprendre. El món organitzacional s'orienta a les pràctiques per establir objectius en primer lloc. I en segon lloc comprometre els col·laboradors en la consecució dels mateixos.

No obstant això, en la seva essència, la definició de motivació es resumiria en: Un estat intern (afavorit per processos interns o externs) que impulsen les persones a aconseguir un objectiu. Això genera una conducta i actitud focalitzades cap a aquesta meta.

 

Definició de motivació i teories que l'expliquen

Hi ha diferents teories que l'aborden des de diverses òptiques. Evidentment, per a cadascuna la definició de motivació presentarà biaixos i conseqüències diferents. A continuació, una breu exposició en funció del seu impacte actual. Començarem per les de més influència des d'una visió de psicoteràpia i coaching.

 

La jerarquia de necessitats segons Maslow.

Les necessitats i valors font de motivació.

Motivar-nos per satisfer les nostres necessitats personals.

És la més celebrada; la postulada per Maslow a la seva jerarquia de necessitats. La definició de motivació en aquesta teoria gravita al voltant de la satisfacció de les necessitats. És especialment important en processos de coaching i psicoteràpia personal.

Segons és de veure a la il·lustració adjunta existeix un rang d'importància. A la base les que graviten en les necessitats fisiològiques més bàsiques. I a la cúspide les d'autorealització. Segons aquest model, no ens mobilitzarem cap amunt a l'escala si no satisfem abans les de rang inferior. Per exemple, difícilment treballarem per créixer espiritualment si no tenim per menjar o on dormir. Per descomptat hi ha excepcions però són les menys.

 

Definició de motivació interna (intrínseca) o externa (extrínseca)

Acabem de veure la importància del model de Maslow basat en la satisfacció o no de les necessitats. És important en la definició de la motivació diferenciar-ne dues fonts. En això es distingeixen els matisos de la definició de motivació interna o externa.

Així, la primera (interna o intrínseca) es basa en la sintonia amb els propis valors. Valors i necessitats no són exactament el mateix però per allò que ens ocupa en aquest article podem equiparar-los. No obstant això, si vols aprofundir una mica més pots fer-ho al meu anterior article: Desitjos i necessitats.

 

Motivació intrínseca

Aquests factors orienten linterès cap als valors personals. Recordem que els valors són únics, cada persona té els seus. Si vols ampliar una mica més aquest concepte pots veure el següent article: LLISTA DE VALORS.

No depèn de recompenses externes. El simple fet de realitzar aquesta activitat o culminar-la ja provoca un plaer vinculat a la coherència personal. És, per exemple, quan una persona treballa en allò que li agrada (vocació). Per descomptat que haurà de cobrar per dedicar un temps a aquesta activitat però el seu focus estarà a la mateixa activitat. No en el que cobri a final de mes.

En aquest cas la definició de motivació ve matisada per la congruència personal. Per aquest motiu, en qualsevol procés de psicoteràpia, coaching o creixement personal en general s'emfatitza el treball amb els valors personals.

La filosofia de vida IKIGAI

No entraré a fons en aquest article en aquest interessant estil de vida inspirat en la cultura japonesa. Només ho menciono per posar èmfasi en la importància, també, dels valors a la consecució de l'IKIGAI.

Aquest terme es refereix a la importància de viure una vida amb sentit, direcció i profunditat. Es tracta d'unir en, per exemple, l'activitat professional, quatre factors:

  • Missió de vida. Allò que creiem que hem vingut a fer.
  • Visió. El tipus de societat que ens agradaria crear o en què ens agradaria viure.
  • Capacitats. Allò en què som hàbils.
  • Professió.

Com és obvi, identificar els propis valors és especialment important per descobrir el propi IKIGAI.

 

Motivació externa o extrínseca

Definició de motivació extrínseca, quan la recompensa és diferent de la gratificació de l'activitat.

Recompensa externa per comportaments.

Està vinculada a una recompensa que no està relacionada directament amb l'objectiu o l'activitat. L'activitat en si no porta associat un plaer. És, per exemple, la persona que treballa per guanyar un sou a final de mes. No ho fa perquè li satisfaci la seva activitat professional. En aquests casos podem indagar en un possible significat profund de la motivació.

En general, es pot mantenir aquest factor impulsor durant un temps. No obstant això, és difícil mantenir-lo prolongadament sense que tingui un cost personal. Per aquest motiu, no en poques ocasions, algunes persones decideixen canviar, sorprenentment, d'activitat professional. Fins i tot quan ocupessin llocs de privilegi o cobressin retribucions elevades.

En aquests casos la definició de motivació està matisada per factors externs aliens al treball en si en la primera activitat professional. Generalment, en aquesta transició, l'atenció s'orienta a satisfer els valors personals mitjançant una activitat professional nova.

 

Definició de motivació. El pont entre la recompensa interna i externa.

Poques vegades fem una activitat motivats pels nostres valors profunds. Des d'anar a una feina monòtona a haver de fregar els plats. Com mantenir doncs la motivació alta en aquests casos? Per descomptat mai no serà igual que quan ens mobilitzem per factors interns però podem fer alguna cosa.

El pont entre el valor profund i la recompensa.

Establir el pont entre la necessitat profunda i la recompensa.

En aquests casos suggereixo mantenir en el focus de la consciència el benefici indirecte que suposa aquesta activitat. I, si és el cas, indagar “per a què?" vull això. Podria formular-se en una indagació del tipus: “Encara que això que faig, en si no m'agrada, al servei de quin valor, benefici o necessitat pot estar?”

 

El “per a què del per a què?”

És un tipus d'indagació força socorreguda en processos de psicoteràpia i especialment de coaching. Em refereixo a la pregunta per a què? Recordem que el "per a què?” ens pot conduir a motius no evidents d'una acció, orientació o idea. Dit altrament a un significat profund de la motivació externa encobert. Es pot veure més clar amb un exemple:

Puc exercir una activitat professional que em permet cobrar un sou digne a final de mes. No obstant això, bé podria ser que no m'agradi aquest treball. La resposta al primer "per a què?” podria ser la de “per cobrar un sou fix a final de mes”. Tot i això podem anar una mica més lluny.

La següent pregunta seria: “I per a què vols cobrar un sou fix a final de mes?”. La resposta podria ser, per exemple “per viure tranquil” (i ja tenim un valor associat a la tranquil·litat/serenitat). Fins i tot es podria intuir algun significat profund de la motivació diferent, per exemple: “Per pagar els estudis del meu fill”. Aquí podem trobar dos valors: coneixement (estudis) i l'aspecte proveïdor de la paternitat.

Una altra aproximació a la definició de motivació podria ser la que facilita la PNL amb el concepte intenció positiva. Es basa en la pressuposició que darrere de tota conducta hi ha una intenció positiva. Fins i tot per estrany que pogués semblar en alguns casos.

Amb la indagació sostinguda del per a què? Podem arribar a aquestes intencions profundes. I així conèixer una mica més què ens mou profundament.

Fins el proper article rep una cordial salutació.

 

www.josepguasch.com

Següent article relacionat: Tipus de motivació. Aprèn a motivar-te en la vida privada i professional.

 

Definició de motivació, consulta a Sabadell, Terrassa i online. Coaching i psicoteràpia per millorar la teva qualitat de vida i benestar emocional.

Resum
Coaching per augmentar la motivació
Tipus de servei
Coaching per augmentar la motivació
Nom del proveïdor
Josep Guasch, coaching i psicoteràpia,
C / Les Valls 28; 4º-5ª,Sabadell,Barcelona-08201,
Telèfon No.615564537
Àrea
Coaching i psicoteràpia
Descripció
Breu descripció de motivació des de diferents disciplines. Distinció de les dues grans fonts: externa i interna.
Publicat a Coaching, Psicoteràpia i etiquetatge , , , .

Deixa una resposta