INICI➤ BLOG El patriarcat i els seus mandats cap als homes

El patriarcat i els seus mandats cap als homes

El patriarcat, seus mandats cap als homes i homes pro feministes. Josep Guasch, psicoterapeuta, coach , consulta de coaching i psicoteràpia (PNL, Hipnosi, Teràpia Gestalt, l' Anàlisi Transaccional, Nen interior) a Sabadell i Terrassa.

 

Sexe i gènere. Configuració de la Identitat Masculina i Femenina

El patriarcat, noves masculinitats, Josep Guasch, coaching i psicoteràpia a Sabadell

Rols i estereotips en el patriarcat

El sexe fa referència a una realitat biològica que condiciona factors psicològics i socials. Es basa en la diferència entre tenir penis (home) i vulva (dona). També hi ha una realitat silenciada, el polimorfisme sexual, aquelles persones que neixen amb caràcters sexuals primaris indiferenciats.

El gènere és una construcció social que, partint de la realitat biològica, diposita diferents expectatives en homes i dones. Aquestes expectatives diferenciades despleguen dues identitats a les que s'assignen diferents rols amb diferents drets i oportunitats. I si bé es diu que som iguals davant la llei, la realitat és que el model imperant ha assignat una posició de poder a l'home.

El paper assignat a l'home es basa en les idees bàsiques de força, imposició, rivalitat i exigència. Afegeix a això la negació de la sensibilitat i la vulnerabilitat confonent, sovint, ambdós conceptes amb debilitat.

De fet existeix una definició d'home que es basa en una triple negació. A saber, un home és allò que no és:

  • Dona
  • Nen/a
  • Homosexual

Poc es pot esperar, doncs, d'un model que es basa en la negació. Els homes pro feministes treballem en la deconstrucció d'aquest model de masculinitat hegemònica.

El patriarcat

Aquest model ha configurat una manera estereotipada de ser home. L'anomenada masculinitat hegemònica o patriarcal. El sistema que ha establert aquesta diferenciació de rols i expectatives, el patriarcat. Aquest últim fixa una sèrie de conductes, valors, creences i actituds que "se li suposen" a tot home.

En aquest estàndard, a més, l'home es projecta en el polític i laboral i s'aparta del món íntim-afectiu-emocional. A més, ha de mostrar-se fort fins i tot davant ell mateix i, sobretot, enfront de les dones.

 

La masculinitat hegemònica

Subscriure el model de masculinitat hegemònica suposa formar part d'un club selecte i selectiu. A no qualsevol home se li suposa la suficient "homenia" com per formar part d'aquest club. A més és una cosa que contínuament interpel·la i sotmet a prova a l'home.

És habitual que l'ingrés es realitzi mitjançant "rituals d'iniciació". Des dels ritus de societats ancestrals i algunes actuals tribus, fins a les "novatades" a l'antic "servei militar".

Fins no fa gaire, alguns pares celebraven la majoria d'edat dels seus fills convidant-los a una cigarreta, una copa i portant-los "de putes". En la publicitat, a més d'un @ els sonarà anuncis del tipus "Soberano es cosa de hombres".

El model bàsic de força, imposició, rivalitat i exigència, exigeix ​​també inclinació cap al risc i la eròtica del poder. Tot això no exempt, en moltes ocasions, de certa xuleria que és excusada.

 

El que ha de ser un “home” segons el model patriarcal

Hi ha un descuit pel propi cos i tendència als excessos, especialment en menjar i beguda. En ocasions, fins i tot això és motiu d'exhibicionisme.

La pràctica de l'esport no es considera una cura del propi cos sinó com a ocasió per rivalitzar.

Demostrar la pròpia “virilitat”, força, èxits per a ser validat com a home. Necessitat de destacar. Autoestima dependent del reforç extern.

L'home mira al públic i social, i és aquí on es mesura constantment amb altres homes, els seus rivals. I és molt especialment davant d'un home que l'home difícilment manifestarà la seva vulnerabilitat.

És habitual que un home comparteixi els seus moments difícils amb una dona, però no amb un altre home. Aquesta resistència és una de les raons dels grups d'homes pro feministes que treballen amb Perspectiva de gènere.

Lideratge autoritari.

 

L'home hegemònic i la seva relació amb la dona

Nous Homes de Sabadell, homes pro feministes versus el patriarcat. Josep Guasch, coaching i psicoteràpia

La llarga història del patriarcat.

Després de segles de dominació del patriarcat, l'home s'ha acostumat a veure a la dona a un ser inferior. I si bé això és qüestionat en els darrers anys, en la pràctica segueix sent així.

Probablement el masclisme ja no sigui "políticament correcte", però en el seu lloc s'han desenvolupat unes pràctiques suavitzades, els micromasclismes.

Fins ara, l'home només podia mantenir aquesta posició de privilegi, sempre, a la llar, enfront de la seva companya, doncs en l'aspecte social i laboral, no sempre era / és "qui mana".

L'home veu en la dona a una companya que exerceix les funcions de cuidadora i acompanyant. Fins a tal punt arriba aquesta imatge que l'home se sent atacat si la seva companya discrepa davant seu en algun tema, especialment en un espai públic.

Por al feminisme i als avenços de les dones.

L'home en el nucli familiar compleix amb la funció de protector i proveïdor. A la dona se li deleguen "funcions secundàries”, la cura de la casa i persones dependents entre altres.

L'home patriarcal, més enllà de les seves responsabilitats laborals, gaudeix de plena disponibilitat del seu temps. No es responsabilitza davant les tasques domèstiques o de cura. Els més "moderns" diuen que "ajuden" a la seva companya. Evidentment, quan tenen temps i els va bé.

 

Masculinitat patriarcal i sexualitat

En el terreny de la sexualitat, l'home patriarcal està desposseït de qualsevol model de proximitat, comunicació i tendresa. La seva sexualitat està organitzada al voltant de la genitalitat i la penetració.

Evidentment, la seva orientació "normal" és la heterosexual sent vista com no viril l'homosexualitat. Aquest rebuig s'estén a qualsevol orientació sexual que no sigui la heteropatriarcal. L'home patriarcal se sent superior a tota persona d'orientació sexual no hegemònica

Reforça el dualisme sexual, la posició de "mascle" de l'home, així com la normalització de certa promiscuïtat sexual (és cosa d'homes)

 

Els estereotips

El patriarcat, noves masculinitats, Josep Guasch, coaching i psicoteràpia a Sabadell

Rol femení, atenció a l'home.

En l'imaginari de l'home patriarcal, si compleix amb aquests requisits, serà validat com a home. I això li atorgarà una sensació de pertinença així com un privilegi, ; , laboral i (suposadament) "èxit davant les dones".

Si l'home no compleix amb aquests requisits no serà considerat home (no tindrà aquest "privilegi"). Aquest no deixa de ser una forma de control del patriarcat sobre els homes.

Tots aquests elements no són vistos com una discriminació de la dona. “Senzillament home i dona som així i complim amb aquests papers”

 

El Patriarcat i les emocions

També les quatre emocions bàsiques (les que constitueixen els fonaments del món emocional) han estat degudament assignades. A saber:

 

  • Ràbia. Acceptada en l'home, especialment si se la confon amb la força. La ràbia és mal vista en la dona. Sovint se sent parlar de "homenots" quan una dona expressa aquesta emoció o derivats de la mateixa. Si bé no pot ser entesa com l'única causa, és fàcil, des d'aquí, lliscar cap a la violència masclista.
  • Alegria. S'accepta en l'home, poc a la dona. L'expressió "una dona de vida alegre" ho diu tot. Recentment hem vist també com advocats defensors de violadors han utilitzat l'argument que la víctima, pocs dies després de la violació, estava amb amics i amigues passant-ho bé. La idea de fons és que, després d'una violació, la dona no pot gaudir de la vida. I si ho fa, és que se li suposa haver provocat o gaudit de la violació.
  • Tristesa. Es considera la tristesa com debilitat per afrontar la vida. Per tant l'home, en ser fort no pot manifestar tristesa. Per a molts la tristesa crònica és només cosa de dones. Això arriba a l'extrem que un home pot emmascarar una depressió.
  • El por és inacceptable en l'home, és un altre signe de debilitat. No obstant això és, fins i tot recomanable en la dona ja que la por la infantilitza amb totes les conseqüències derivades d'això. Des d'un suposadament benintencionat paper protector de l'home, fins a la por que retarda les denúncies davant la violència masclista

 

Homes pro feministes i patriarcat

Els grups d'homes pro feministes treballem per redefinir una masculinitat més inclusiva i empàtica. Igualitària i diversa. Rebutgem els rols estereotipats per atendre la Vida i la persona en la seva individualitat. Conscientment ens considerem homes pro feministes en comptes de feministes ja que entenem que encara que la nostra intenció sigui la d'arribar a una igualtat completa, en el nostre univers interior segueix viva la figura del “mascle” predominant.

Entenem també que en aquest treball hem de recolzar-nos en allò social i col·lectiu. És un dels requisits per sortir del concepte individual/patriarcal per posar en valor la fraternitat/sororitat.

Fins el proper article, rep una cordial salutació

www.josepguasch.com

 

Josep Guasch, consulta de coaching i psicoteràpia a Sabadell i Terrassa

Coach i psicoterapeuta a Sabadell i Terrassa

Nous Homes de Sabadell. Grups d'homes. Noves masculinitats.

Nous Homes de Sabadell.

 

 

 

 

El patriarcat i els homes pro feministes. Josep Guasch, coach , psicoterapeuta, consulta de coaching i psicoteràpia (Assertivitat, lideratge, teràpia de parella, gelos, ludopatia, etc…) a Sabadell i Terrassa

Publicat a Noves masculinitats i etiquetatge , .

Deixa un comentari