INICI➤ BLOG Tipus de motivació. Aprèn a motivar-te en la vida diària i professional.

Tipus de motivació. Aprèn a motivar-te en la vida diària i professional.

Tipus de motivació, psicoteràpia i coaching per motivar-te en la vida diària i professional.

Reforçar la força de voluntat

No hi ha obstacles per a una voluntat determinada.

Vam examinar a l'anterior post la definició de motivació segons diferents disciplines.

També vam veure els dos principals tipus de motivació, extrínseca i intrínseca. No obstant això, no són les dues úniques grans maneres d'estimular-nos per als nostres objectius. Hi ha altres maneres de fer-ho que exposo a continuació:Vroom i la seva teoria de l´expectativa.

Se centra en l'àrea d'influència de la psicologia social i organitzacional. No obstant això, les seves troballes es poden extrapolar a l'àrea personal. Aquest model o tipus de motivació s'assenta en tres factors:

Expectació: La confiança en aconseguir un objectiu i, conseqüentment, en què les accions empreses portaran a aquest resultat desitjat.
Valor o València: Un objectiu pot ser important o no per a cada persona. La ponderació d'un resultat desitjat (subjectiu necessàriament) es correspon amb aquest factor.
– Percepció de la major o menor dificultat d'aconseguir l'objectiu, o instrumentalitat.

Hi ha un exercici molt conegut en coaching i psicoteràpia que és l'anomenat la roda de la vida. En algunes versions d‟aquest exercici es contemplen aquests tres factors.

Vegem a continuació altres tipus de motivació orientats a la direcció de la mateixa:


Els dos grans tipus de motivació segons l´orientació de l´atenció.

 

L'energia flueix cap on posem l'atenció.

Cap on orientem l'atenció?

La PNL proposa una suggerent distinció, els anomenats metaprogrames. Bàsicament defineixen cap a on dirigim l'atenció. Hi ha una extensa definició de diferents tipus de metaprogrames. Tot i així destacaré dos dels principals que delimiten el focus de l'atenció:

Tipus de motivació orientada a l' objectiu, cap al que volem aconseguir, la recompensa. També anomenada positiva. És molt habitual en els processos de coaching orientat a objectius.

Tenir clar el que volem aconseguir i mantenir-nos focalitzats és un estímul de primer ordre. No obstant això també pot estar orientat a la tasca.

Per exemple, en certa ocasió algú em va confessar que planxar la roba el relaxava. En aquest cas l'activitat de planxar és un tipus de motivació positiva orientada a la tasca. No obstant això, altres persones (sospito que moltes) no senten un plaer especial a planxar. Si ho fan és per aparèixer de manera correcta en entorns determinats. Segueixen, també orientats cap a allò positiu però en el seu assoliment final, no en el procés.


Tipus de motivació orientada al problema que volem evitar. Evitar problemes, allunyar-nos del patiment, l'eventual pèrdua o dany. També anomenada negativa.

Com , a l'exemple anterior, pot bifurcar-se en orientació al resultat final o bé a la tasca.

Per exemple, si evito fregar els plats després de cada àpat, estic fugint de la tasca (motivació negativa). No obstant això, si penso en el que pot passar si se m'acumulen plats bruts de dos o tres dies a l'aigüera…. És molt probable que decideixi fregar-los amb més regularitat.

 

Algun dels tipus de motivació és millor o pitjor?

De nou indicar que ni una ni una altra són millors. En molts casos depèn del moment del procés terapèutic, bé sigui de psicoteràpia o de coaching.

Per exemple, en la teràpia de les addiccions apareixen dos moments crucials: El moment de "desenganxar-se" i el d'estabilització una vegada solucionada la crisi inicial (síndrome d' abstinència).

En línies generals el tipus de motivació negativa (el que evitem) és la més eficaç en aquesta primera etapa. No obstant això, un cop estabilitzat l'estat físic i d'ànim, orientar-nos cap a objectius que il·lusionin és l'ideal. És a dir el tipus de motivació positiva.

Pots veure, si ho desitges, un dels meus articles sobre tècniques per deixar de fumar. Hi exposo una manera de combinar, en un exercici, els tipus de motivació positiva i negativa per al tractament d'addiccions.Tipus de motivació segons David McClelland.


Aquest psicòleg nord-americà posa al nucli del seu model tres necessitats. La necessitat d' assoliment que distingeix les persones orientes per la responsabilitat. La necessitat d' el poder en persones que busquen influir, estatus i prestigi (personal o professional). Necessitat d' afiliació, persones que busquen el sentiment de pertinença, vincle social etc.


Orientació a l'èxit.

És una variant del tipus de motivació positiva. No obstant això, en aquest cas inclou un criteri quantitatiu o qualitatiu. La meta és desafiant, l'èxit suposa un repte.

No es tracta només del plaer d'aconseguir-ho o fer-ho. inclou, més enllà del plaer personal, un component de creixement personal.

Exemples els podem trobar als atletes i esportistes d'elit. El executiu d'una empresa que s'orienta a objectius desafiadors en un mercat molt competitiu. El acadèmic que s'involucra en projectes de gran importància social, científic, artístic etc.


De poder.

Aquest tipus de motivació neix del desig d' Influir en altres persones. També hi pot haver el desig de controlar.

En el primer cas parlem de poder socialitzat. Es caracteritza per la necessitat de compartir pensaments, opinions, informació etc. De vegades, fins i tot el desig d'ajudar. Però aquest desig d'ajudar pot emmascarar la pressuposició del poder de qui ajuda aquell que “és ajudat”. És a dir, l'ajudador es col·loca, automàticament, en posició de poder.

Ben entès, el poder socialitzat enfocat com a ajuda apareix en mestres, professors, treballadors socials, terapeutes etc.

En el segon cas parlem de poder personal. Aquest ja implica un interès més orientat cap a la influència i l'establiment, obvi, d'una posició de lideratge. Càrrecs polítics, alts executius i líders d'una empresa. Des del CEO fins als comandaments intermedis.

La cerca, en aquest perfil, és de reputació, jerarquia, influència per controlar…Tipus de motivació social.

Tipus de motivació i sentiment de pertinença.

El desig de formar part d'un grup o comunitat.

Es fonamenta en la necessitat de pertinença o afiliació. Els éssers humans, com a éssers socials, tendim a agrupar-nos i reunir-nos. Bé sigui per consolidar llaços de proximitat, conèixer gent nova o unir esforços en la consecució d'un assoliment.

Per exemple, la persona que s'uneix a una associació excursionista i ho fa per conèixer gent. L'interès també podria estar enfocat als valors de l'ecologia, per exemple. En aquest cas, en l'assoliment que és el primer tipus de motivació que hem vist d'aquest model.


De nou destacar que aquests tres tipus de motivació no són mútuament excloents. En una mateixa persona poden coexistir diferents maneres d'orientar-se a l'acció.

És important, també, identificar en cada cas, el o els tipus de motivació més adequat/s per a cada situació. En això ajudarà, tal com vaig indicar a l'anterior article, el coneixement dels valors que ens impulsen.

He descrit alguns dels models més destacats que descriuen els diferents tipus de motivació. Existeixen, no obstant això, molts altres. L'estudi del que ens mobilitza a assolir objectius (o allunyar-nos del que no desitgem) és d'aplicació molt transversal.

En qualsevol procés de psicoteràpia i coaching, indistintament de la modalitat, hauríem d'atendre aquest factor.

Fins al següent article, rep una cordial salutació.

www.josepguasch.com

Anterior article relacionat: Definició de motivació

Diferents formes en què ens animem per aconseguir els nostres objectius.


Tipus de motivació. Psicoteràpia i coaching per motivar-te en la vida diària i professional.

Resum
Formació per aprendre a motivar-se.
Tipus de servei
Formació per aprendre a motivar-se.
Nom del proveïdor
Josep Guasch, coaching i psicoteràpia. ,
C / Les Valls 28; 4º-5ª,Sabadell,Barcelona-08201,
Telèfon No.615564537
Àrea
Coaching
Descripció
En aquest article descric diferents maneres de motivar-nos. Des d'una òptica de la manera com ens motivem a una altra en què preval el focus d'atenció.
Publicat a Coaching, Programació Neurolingüística, PNL, Psicoteràpia i etiquetatge , , , .

Deixa una resposta