INICI➤ BLOG El nen interior i l'anàlisi transaccional. Els tres estats del jo.

El nen interior i l'anàlisi transaccional. Els tres estats del jo.

El Nen Interior i l'Anàlisi transaccional Sabadell i online. Josep Guasch, psicoterapeuta, coach , consulta de coaching i psicoteràpia transpersonal (PNL, Hipnosi, Teràpia Gestalt, A.T. , Teràpia nen interior, Teràpia fatiga pandèmica per covid-19 ) a Sabadell i Terrassa

Consulta d'anàlisi transaccional i nen interior a Sabadell

L'ombra del nen interior present en la conducta i actitud de l'adult

La teràpia del Nen Interior, és un dels models terapèutics més eficaços i de més abast. Sota el punt de vista de la psicoteràpia humanista, un model no pretén ser tant una explicació teòrica i científicament vàlida sobre el que passa al nostre psiquisme, com una manera pragmàtica d'explicar el com funciona el nostre comportament, més que el per què. És doncs, més una metàfora pràctica, que una hipòtesi o teoria.

Un dels models més utilitzats és el de Anàlisi transaccional (A.T.). Batejat per alguns com el "germà petit del psicoanàlisi freudià" , no pretén la profunditat d'aquell, però sí una major operativitat pel que fa al canvi que busca el client. La seva universalitat es fa patent en les seves múltiples aplicacions, tant en l'àmbit de la psicoteràpia transpersonal, com en el món organitzacional i coaching.

Aquest model postula l'existència de tres formes internes de funcionar que es reparteixen el “pastís” del nostre psiquisme, coneguts com "estats del jo”.

Estat del NEN INTERIOR

” ADULT

” del PARE

Si bé aquests estats tenen el seu origen en moments evolutius diferents de la persona, es troben presents en major o menor mesura en la persona adulta. Les equivalències amb les instàncies psíquiques del model freudià són:

NEN INTERIOR: Id o .;

ADULT: Ego/Jo;

PARE: Súper Jo.

El anàlisi transaccional és una teràpia pràctica, amb poques complicacions teòriques. No hi ha transcendències implícites però sí possibilitats ... i en aquestes possibilitats, aquests personatges que habiten en el nostre interior ...

ESTAT DEL NEN (Teràpia del Nen interior)

Corresponent-li en el model Freudià amb l'Id i el principi del plaer, predomina el SENTIR. L'anàlisi transaccional diferencia 5 submodalitats:

El nen interior natural

Es correspon amb els sis primers mesos de vida, conductes i manifestació de sentiments poc elaborats. En l'Adult es manifesta com espontaneïtat (en el seu vessant "positiu") o bé immaduresa. És la vivència del nen interior lliure que també pot aparèixer com a tal a l'adult. Convé alertar, no obstant això, en el perill de l'adult infantilitzat. Això és quan la figura del nen interior contamina l'estat adult.

El petit professor

fins als 24 mesos de vida, el nadó comença a desenvolupar la seva creativitat i una conducta més elaborada. Aprèn a subjectar el xumet, s' arrossega per agafar un objecte. Reconeix que és el moment de menjar quan veu el biberó o bé el pitet. I també aprèn a manipular, com quan plora per cridar l'atenció i que estiguin per ell. És intuïtiu i imaginatiu.

Teràpia del nen interior, l'infant adaptat.

Treball amb el nen interior des de l'anàlisi transaccional

La manera en què ens relacionem amb el nostre nen interior enriqueix la nostra autoestima

Segons la psicoteràpia transpersonal, aquests estats neixen a cada moment evolutiu. I tenen un reflex a la vida adulta. No obstant això, fins als sis anys, un fet marcarà d'una manera més forta la vida infantil. La manera en què el nen adapta la seva conducta com a resposta als requeriments dels altres. Per exemple: si se li dóna el menjar i no el vol, pot menjar-se'l sotmetent-se a la persona que l'hi dóna generalment per por (SUBMISSIÓ). També pot rebutjar el menjar i enfrontar-se a qui l'hi dóna (REBEL·LIÓ). I, finalment, pot fer el ronso i intentar retardar el menjar, distraient a qui l'hi dóna (DEMORADOR).

Aquests tres estats nous es coneixen com l'Estat del nen interior ADAPTAT, (submís, rebel mo demorador) i marcaran molt la manera en què l'adult enfronta els seus problemes a la vida quotidiana.

Nen interior adaptat, submís

Accepta i sotmet la seva conducta als mandats de les figures parentals, sense discussió (o molt poca) aparent. Segons l'anàlisi transaccional, el nen introjecta els mandats parentals en figures internes normatives i crítiques. És el germen de l'estat del jo “pare”.

Adaptat rebel

Consulta d'anàlisi transaccional a Sabadell

Nena adaptada rebel.

Discuteix contínuament els mandats parentals, porta la contrària. Es nega a col·laborar en allò que li diuen els pares.

En l'adult podem trobar aquest tipus de comportament en els anomenats “rebels sense causa”. Persones que amb poc, o nul, criteri es rebel·len contra les normes socials i les vulneren. És important en la teràpia del nen interior, atendre també els estats de l'adult. Sovint, la figura del nen interior adaptat (en un dels molts sentits) contamina la suposada maduresa.

Nen interior adaptat, demorador

Aquí trobem l'origen de la procrastinació adulta. El nen no gosa discutir ni acceptar del tot les ordres i instruccions dels grans.

Posposa contínuament el conflicte esperant que "alguna cosa passi" (una cosa aliena a ell). Demora assumir la responsabilitat de les seves pròpies decisions quedant-se a mig camí entre la submissió (que si bé és una claudicació, no deixa de ser una decisió) i la rebel·lió.

A l'acte del menjar, es reflecteix especialment en el nadó que no acaba d'empassar-se el menjar. Mastega fins a l'extenuació o, sense ni tan sols mastegar, segueix mantenint indefinidament la papilla a la boca.

La teràpia del nen interior forma part d'una gamma molt interessant d'intervencions en el terreny de la psicoteràpia transpersonal. A l' efecte del treball de coaching, convé prendre consciència de:

A / El nostre posicionament en la nostra actitud i conducta. Un treball de consciència, especialment les contaminacions de l'estat del pare o del nen interior a l'adult.

B / Prendre consciència de les possibilitats al nostre abast mitjançant el qüestionament ... Com em manifestaria en aquesta situació des de l'òptica del Pare, Nen i Adult? Quina seria la més adequada?. Cal tenir present que, tots els estats del jo poden tenir el seu aspecte positiu i negatiu pel que fa a la necessitat d'adaptar-se a situacions noves o conegudes.

Rebel·lió i ganes de jugar.

Moltes vegades, la rebel·lia no és més que ganes de jugar.

C / I com sempre en el procés de coaching, centrar-nos en els aspectes "lluminosos" que condueixen a la conducta efectiva, deixant el treball amb l'aspecte bloquejat o ferit per a la psicoteràpia.

El referent, en els processos de coaching, és sempre l'estat adult. No oblidem que, sovint, s'ha definit el coaching com a aprenentatge d'adulto.

 

(Recorda) La teràpia del nen interior s'inspira en el model de l'anàlisi transaccional.

 

Convé no obstant recordar que en ocasions, el treball terapèutic s'imposa com a pas previ al procés de coaching transpersonal. I molt especialment quan se sospita d'elements irracionals que boicotegen el curs normal del procés.

Cal destacar que l'anàlisi transaccional és un model molt versàtil. La seva aplicació té cabuda tant en un procés terapèutic com de coaching d' inspiració transpersonal. De la mateixa manera, pot aplicar-se tant a teràpia personal com en el treball d'equips en empreses.

L'ESTAT DEL PARE

Allò Normatiu , opina en base als judicis de valor. Es correspon amb la figura del Súper Ego al model Freudià (bàsicament introjeccions dels mandats de la societat, culturals, educacionals i religiosos)

També marcaran aquest estat del jo les primeres experiències que el nen hagi rebut dels seus pares (pare, mare i figures parentals en general) com a models que integrarà per al seu comportament o rols futurs. Aquestes primeres vivències marcaran la influència del nen interior en l'adult.

El nen per al seu desenvolupament necessita que algú s'ocupi d'ell, protegint-lo. Aquesta protecció pot rebre-la de dues maneres:

Bé sigui donant-li cures, menjar, neteja, carícies, curació ...
O mitjançant les ordres, posar límits, prohibicions i normatives.

El primer estat es coneix com Pare Nodridor i CRÍTIC el segon.

Pare crític

Pare crític corrosiu en anàlisi transaccional

El pare, de vegades pot adoptar una actitud d'intransigència poc pedagògica.

En l'adult es manifesta en les normes i actituds rígides, punitives, culpabilitzadores, tant pel que fa als altres com a un mateix. Allò que HA o HA DE fer-se. No existeix, si més no un qüestionament del per què. La figura del Pare Crític està vinculat als mandats socials, culturals, educatius de tota mena. Prima el normatiu enfront del pedagògic. El nen interior, al principi, pot atemorir-o rebel·lar-se. Però, segons l'anàlisi transaccional, és molt probable que acabi introjectant i fent seva aquesta actitud en l'edat adulta. I aquesta actitud crítica es bolcarà a altres persones i contra si mateix.

El pare nodridor

La figura paterna nutritiva en coaching i psicoteràpia, consulta d'anàlisi transaccional a Sabadell

El pare pot complir una funció d'exemple, pedagògica i propera.

Es manifesta d'una manera més relaxada, les normes també són importants però la comprensió, la flexibilitat i l'afany pedagògic acompanyen la seva intervenció.

Aquestes maneres de relacionar-se impliquen superioritat i autoritat i són típiques, no solament dels pares respecte als seus fills, sinó també dels superiors jeràrquics en el món de l'empresa, relacional, familiar, social o cultural.

El fill aprèn aquestes actituds dels seus pares i les va incorporant bé sigui per imitació, bé per un procés d'interiorització, començant a fer-les seves sobretot entre els 6 i 12 anys.

L'ESTAT ADULT

Corresponent al Jo o Ego del model Freudià i el "principi de realitat”, sustenta la seva activitat en el pensar, analitzar, comparar, per prendre decisions.

L'estat de l'adult emergeix amb motiu d'un doble moviment:

L'estat del jo adult en psicoteapia i coaching, consulta a Sabadell

El jo adult inclou l'objectivitat i el resolutiu davant els problemes.

D'una banda, la necessitat d'un “àrbitre” que tempera el conflicte entre els dos estats del jo descrits. En segon lloc, és el moment en què el nen ja comença a fer-se preguntes Què és això? Per què? Amb quina finalitat??…

És ja un tipus de pensament que indaga i demana informació. S'enfoca molt directament sobre la realitat exterior del món i dels altres i va dirigida a obtenir un coneixement realista i objectiu de les coses. En el nen, aquest estat es pot veure contaminat per les aportacions del “Petit Professor”.

Si a la infància, va predominar la influència del pare crític nutritiu, en l'adult predominarà la figura de l'infant interior lliure. Per contra, si va predominar la figura de el pare crític l'adult estarà supeditat a el nen interior ferit.

A grans trets, aquestes són les tres instàncies postulades pel model del Anàlisi transaccional (A.T.). Segons com interactuïn entre elles condicionaran l'actitud i la conducta de cada persona i atorguen referents clars per facilitar la tasca terapèutica o de coaching. També s'ha utilitzat en l'àmbit de l'empresa com tècniques de negociació, vendes, liderazgo de grupos…

Seguiré en el proper article desgranant aquests aspectes que dibuixen la nostra dinàmica interna i condicionen el nostre projecte vital.

Entretant, et convido a participar al meu blog ampliant idees, aportant suggeriments o compartint els teus dubtes a l'apartat al peu del bloc.

Fins el proper article, rep una cordial salutació.

www.josepguasch.com

T'animes a l'aventura de conèixer el teu nen/a interior?
¡Clica a la imatge i contactaràs amb mi!

Psicoteràpia amb el nen interior, consulta a Sabadell

Contacta amb mi per iniciar el teu procés personal!

 

Estàs interessat/da en un programa personalitzat de coaching i/o psicoteràpia? Contacta amb mi sense compromís!:

Telèfon: 615.56.45.37
Mail: jspguasch@gmail.com

Si vols, pots rebre còmodament la meva News Letter amb tots els articles del bloc. També rebràs notícies, activitats, promocions i informació interessant i pràctica:

– Sí vull rebre la News Letter

Ah!!, i si t'ha agradat i et ve de gust, et convido a compartir l'article. També comentar i / o puntuar amb les estrelles en el resum que trobaràs més avall.

Següent entrada relacionada: L'anàlisi transaccional (II). Guió de Vida. el Nen, pare i adult.
Anterior entrada relacionada:
El nen que portem dins. Psicoteràpia a Sabadell

Josep Guasch, coaching i psicoteràpia a Sabadell

Teràpia del Nen Interior i Anàlisi transaccional Sabadell i online. Josep Guasch, coach , psicoterapeuta, consulta de coaching i psicoteràpia transpersonal (Ansietat, acompanyament i estratègies per aprimar, deixar de fumar, autoestima, addiccions, teràpia fatiga pandèmica per covid-19) a Sabadell i Terrassa.

Resum
Teràpia nen interior.
Tipus de servei
Teràpia nen interior.
Nom del proveïdor
Josep Guasch, coaching i psicoteràpia.,
C / Les Valls, 28, 4º pis, 5ª porta (Espai Obert),Sabadell,Barcelona-08201,
Telèfon No.615564537
Àrea
Psicoteràpia, Coaching
Descripció
El treball amb el nen interior i l'anàlisi transaccional, important en els processos de coaching i psicoteràpia, autoestima, addiccions, gelos, etc. Examinem en aquest article la manera de relacionar-se el nostre nen interior amb les altres figures internes (pare i adult)
Publicat a Anàlisi Transaccional, Nen interior, Psicoteràpia i etiquetatge , , , , , , .

Deixa una resposta